Đối tác phát triển web & đào tạo

Cá nhân, Trường học và Doanh nghiệp

Tài liệu

Dịch vụ phát triển web

Mặc dù cung cấp các mẫu tạo sẵn là hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ phát triển web theo yêu cầu.

Chúng tôi là đối tác mà bạn có thể tin tưởng.

  • 1Chúng tôi quan tâm đến UX
  • 2Chúng tôi chuyên về Edge Computing
  • 3Chúng tôi tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của web

Làm cho cuộc sống dễ dàng hơn khi bạn biết lập trình web

Lập trình là một kỹ năng rất được khuyến khích cho thời đại này. Ít nhất, bạn có thể tự mình làm điều gì đó đơn giản hoặc thực hiện một số dự án cá nhân thú vị

1
individuals

Cá nhân

Xây dựng kỹ năng "ngách" của bạn để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Làm bất cứ điều gì bạn muốn.

2
schools

Trường học

Cung cấp cho lớp của bạn một kỹ năng mới có thể thay đổi cuộc đời của họ sau này.

3
enterprises

Doanh nghiệp

Đầu tư vào nhân viên của bạn kỹ năng lập trình để tăng tốc các hoạt động kinh doanh của bạn.

Chính sách Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung, cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và phân tích lưu lượng truy cập. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với Chính sách Cookies.